Sprawy rozwodowe - Kraków

Sprawy rozwodowe rozpatrują sądy cywilne po otrzymaniu pozwu o rozwód. Orzeczenie może nastąpić wyłącznie na drodze procesu sądowego. Aby sprawa mogła zostać przeprowadzona niezbędne jest wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Przed złożeniem pozwu rozwodowego warto zaczerpnąć porady prawnej. Prawnik pomoże w przygotowaniu odpowiednich argumentów i dowodów w sprawie, tym samym znacznie skracając czas przeprowadzania sprawy rozwodowej. Adwokat rozwodowy udzieli porad prawnych również w kwestiach ściśle związanych z rozwodem, w tym między innymi kontaktu z dzieckiem po rozwodzie.

skłócona para

Jak wygląda postępowanie rozwodowe?

Sprawy rozwodowe rozłożone są na kilka etapów. Rozpoczęcie procedury ma miejsce w momencie złożenia w sądzie pozwu o rozwód. Jeśli pozew jest właściwie sporządzony, nie ma braków formalnych i nie wymaga uzupełnienia, Sąd przesyła odpis drugiej stronie, która ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do treści pisma. Rozprawa sądowa odbywa się w wyznaczonym terminie. Podczas rozprawy przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Następnie obie strony mają prawo głosu. Rozprawa rozwodowa prowadzona jest za zamkniętymi drzwiami. Na sali mogą być obecne strony oraz ich pełnomocnicy.

Podobnie, jak większość postępowań sądowych, również sprawy rozwodowe może być rozciągnięte w czasie. Długość postępowania zależy w dużej mierze od samych rozstających się małżonków. Jeśli małżonkowie są zgodni, co do rozwiązania małżeństwa, postępowanie rozwodowe może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Jeśli natomiast podejmowane są czynności mające na celu wykazanie winy jednego z nich, czas postępowania ulega wydłużeniu. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają zdecydowanie krócej. Wydanie przez Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego nie zawsze jest równoznaczne z zakończeniem postępowania. Od wyroku istnieje możliwość złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego.

ADWOKAT ROZWODOWY Z KRAKOWA

 

Dobry adwokat rozwodowy pomoże przejść przez sprawę rozwodową bezpiecznie, rozsądnie i sprawnie. Kancelaria Adwokacka dr Kingi Karsten oferuje porady prawne w sprawie rozwodów. Wspieramy klientów na każdym etapie postępowania. Oferujemy ocenę zasadności skierowania sprawy do sądu, tworzenie pism sądowych i opinii prawnych oraz zapewnienie delegacji w procesie. Ponadto, możemy przeprowadzić negocjacje przed wytoczeniem procesu w celu polubownego ustalenia niektórych kwestii.
W celu skorzystania z porad prawnych w zakresie rozwodu prosimy o kontakt. Jesteśmy w stanie udzielić konsultacji w Krakowie, Nowym Targu, Zakopanem oraz innych miejscowościach po wcześniejszym ustaleniu.