Sprawy rozwodowe - Kraków

Rozwody Kraków, Nowy Targ, Zakopane i nie tylko. Nasza kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych. Przesłanką do rozwodu jest rozkład pożycia między małżonkami, przy czym musi on mieć trwały i zupełny charakter. W celu rozpoczęcia sprawy rozwodowej należy właściwie sporządzić pozew. Świadczymy kompleksowe wsparcie – począwszy od profesjonalnego poradnictwa, poprzez organizację ewentualnych negocjacji, aż po przygotowanie pozwu i niezbędnej dokumentacji. Reprezentujemy również klientów na sali sądowej.

skłócona para

Jak wygląda postępowanie rozwodowe?

Sprawy rozwodowe rozpatrują sądy cywilne po otrzymaniu pozwu o rozwód. Orzeczenie może nastąpić wyłącznie na drodze procesu sądowego. Aby sprawa mogła zostać przeprowadzona niezbędne jest wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Przed złożeniem pozwu rozwodowego warto zaczerpnąć porady prawnej. Prawnik pomoże w przygotowaniu odpowiednich argumentów i dowodów w sprawie, tym samym znacznie skracając czas przeprowadzania sprawy rozwodowej. Adwokat rozwodowy udzieli porad prawnych również w kwestiach ściśle związanych z rozwodem, w tym między innymi kontaktu z dzieckiem po rozwodzie. 

Sprawy rozwodowe rozłożone są na kilka etapów. Rozpoczęcie procedury ma miejsce w momencie złożenia w sądzie pozwu o rozwód. Jeśli pozew jest właściwie sporządzony, nie ma braków formalnych i nie wymaga uzupełnienia, Sąd przesyła odpis drugiej stronie, która ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do treści pisma. Rozprawa sądowa odbywa się w wyznaczonym terminie. Podczas rozprawy przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Następnie obie strony mają prawo głosu. Rozprawa rozwodowa prowadzona jest za zamkniętymi drzwiami. Na sali mogą być obecne strony oraz ich pełnomocnicy.

Podobnie, jak większość postępowań sądowych, również sprawy rozwodowe może być rozciągnięte w czasie. Długość postępowania zależy w dużej mierze od samych rozstających się małżonków. Jeśli małżonkowie są zgodni, co do rozwiązania małżeństwa, postępowanie rozwodowe może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Jeśli natomiast podejmowane są czynności mające na celu wykazanie winy jednego z nich, czas postępowania ulega wydłużeniu. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają zdecydowanie krócej. Wydanie przez Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego nie zawsze jest równoznaczne z zakończeniem postępowania. Od wyroku istnieje możliwość złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego.

 

Adwokat rozwodowy Kraków

Naszą kancelarię prawną prowadzi doświadczona i skuteczna adwokat – rozwody Kraków, Nowy Targ i nie tylko. Prawo rodzinne a także inne sprawy z zakresu prawa cywilnego to specjalność dr Kingi Karsten. Prowadzi ona kancelarię adwokacką już od 2013 roku, efektywnie wspierając małżonków, którzy podjęli decyzję o rozwodzie. Mając na uwadze specyfikę spraw rozwodowych, dr Karsten dba o sprawną i korzystną dla klientów realizację wszystkich procedur.

Sprawy rozwodowe mogą trwać wiele lat i tym samym wiązać się z dodatkowym stresem. Umiejętne sporządzenie pozwu i sprecyzowanie oczekiwań obu stron pozwala skrócić cały ten proces. Właśnie dlatego zaleca się skorzystanie z usług doświadczonego prawnika, który pomoże odpowiednio przygotować stronę oraz niezbędne dokumenty. Dzięki temu rozwód może zapaść nawet na pierwszej rozprawie. Gwarantujemy wsparcie, którego udziela kompetentny i otwarty na klientów prawnik – rozwód Kraków, Zakopane, Nowy Targ to jeszcze nie wszystkie lokalizacje, w których możesz uzyskać profesjonalną pomoc. Wystarczy wcześniej ustalić formę i miejsce konsultacji.

 

Rozwód kościelny Kraków

Dr Kinga Karsten specjalizuje się również w małżeńskim prawie kanonicznym, udzielając profesjonalnych porad prawnych w zakresie tak zwanych rozwodów kościelnych. Dzięki eksperckiej wiedzy z obszaru prawa kanonicznego dr Karsten, potwierdzonych stopniem naukowym, skutecznie pomaga klientom w kwestiach związanych z orzeczeniem nieważności sakramentu małżeństwa. Występuje również w imieniu małżonków przed sądem kościelnym.

Kancelaria dr Kingi Karsten oferuje wsparcie przy orzeczeniach nieważności i rozwodach w Krakowie i innych miejscowościach. Świadczy przy tym wielokierunkową pomoc, doradzając również w kwestiach takich, jak:

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
  • uregulowanie obowiązku alimentacyjnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • podział majątku wspólnego.

 

Skontaktuj się z naszą kancelarią i skorzystaj z kompleksowego wsparcia prawnego, wybierając doświadczonego i kompetentnego prawnika.