Obsługa podmiotów kościelnych, w tym zakonnych

artemida

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie we współpracy i obsłudze prawnej podmiotów kościelnych, a szczególnie: domów zakonnych, prowincji i  zgromadzeń zakonnych oraz parafii.

Obsługa podmiotów kościelnych, w tym i zakonnych dotyczy zarówno forum prawa polskiego, jak i kanonicznegoReprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i kościelnymi.

Kancelaria ma doświadczenie w reprezentacji i prowadzeniu osób duchownych w postępowaniach przed sądami kościelnymi oraz innymi organami wymierzającymi sprawiedliwość w Kościele (np. biskupami diecezjalnymi).