Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria dr adw. Kingi Karsen zajmuje się sprawami:

  • spadkowymi
  • naruszeniem prywatności
  • stosunkami sąsiedzkimi
  • zasiedzeniem
  • umowami kupna-sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych
  • reklamacjami (gwarancją i rękojmią) na usługi, towary, nieruchomości

prawnik wypełniająca dokumenty

Dobra osobiste

Kancelaria ma duże doświadczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia (ochrona przed pomówieniami i ich skutkami).