Klienci bieznesowi

Kancelaria prowadzi sprawy z pełnego zakresu 

 1. prawa cywilnego
 2. prawa pracy
 3. prawa administracyjnego

Kancelaria obsługuje również podmioty gospodarcze doradzając w np. zakresie:

 • zakładania przedsiębiorstwa
 • spraw o zapłatę

 

Kancelaria zajmuje się także ochroną danych osobowych (RODO) np.:

 • tworzenie i wprowadzanie polityk bezpieczeństwa danych
 • postępowanie przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Kancelaria świadczy także usługi z zakresu legislacji, co obejmuje  w szczególności:  

 • przygotowywanie projektów stautów (np. stowarzyszeń, fundacji czy innych podmiotów publicznych i prywatnych)
 • przygotowywanie projektów regulaminów (np. zakładowych, szpitalnych) 
 • przygotowywanie aktów prawa miejscowego (np. uchwał i zarządzeń wydawanych przez organy samorządu terytorialnego)
 • opiniowanie istniejących aktów normatywnych w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem

 

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa (pracownikami naukowymi wyższych uczelni) oraz z notariuszem i doradcą podatkowym. 

Napisz do mnie
imię i nazwisko* adres e-mail* telefon*
treść wiadomośći*
* pola obowiązkowe