12 lutego 2020

Rozwód czy separacja - na co się zdecydować?

Rozpad małżeństwa to trudny okres nie tylko dla małżonków, ale również dla dziecka. Trzeba zrobić wszystko, aby nieporozumienia między rodzicami były jak najmniej odczuwalne przez dziecko i nie wpłynęły na jego późniejsze funkcjonowanie.

Najczęściej małżeństwa decydują się na rozwód. Są jednak pary, które decydują się na separację. Która z opcji jest bardziej korzystna i dlaczego? Podpowiadamy.

Różnice między rozwodem a separację

Podstawowa różnica między rozwodem a separacją wynika z tego, że separacja nie rozwiązuje w pełni związku małżeńskiego. Małżeństwo istnieje, lecz jest jakby zawieszone. Separacja nie musi być rozkładem trwałym, czyli na zawsze. Często traktuje się ją jako przygotowanie do rozwodu. Jest więc to czas, w którym małżonkowie starają się dojść do porozumienia i do zgody. W czasie separacji żyją oni w oddaleniu od siebie, aby nie powiększać i nie zaostrzać konfliktu.

Podczas trwania separacji żaden z małżonków nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Co bardzo ważne, dla małżonków, którzy pozostawali we wspólności majątkowej, separacja wiąże się z powstaniem z mocy prawa rozdzielności majątkowej.

Rozwód czy separacja - co lepsze?

Podjęcie decyzji o tym, czy separacja albo rozwód będą lepsze dla małżonków, jest sprawą indywidualną. Pary niejednokrotnie wybierają separację, ponieważ daje ona szansę odbudowania relacji albo podjęcia decyzji o rozwodzie. Zwykle rozwód po czasie separacji jest bardziej przemyślany i przebiega spokojniej. Separacja (prawna, a nie tylko faktyczna) powoduje ustanie wspólności majątkowej. Rozdzielność majątkowa chroni nas zatem np. w sytuacji, gdy jedna ze stron zaciąga długi. W czasie separacji nie ma codziennej styczności ze współmałżonkiem i dlatego warto ją sformalizować, abyśmy nie odpowiadali za ewentualnie zaciągnięte pożyczki, czy kredyty.

Zwrócić trzeba uwagę na to, że separacja jest bezpieczniejsza, ponieważ daje możliwość powrotu do małżeństwa. Z decyzji o separacji można w każdej chwili zrezygnować i albo wrócić do małżeństwa albo się rozwieść. W przypadku wątpliwości czy zdecydować się na rozwód czy na separację warto skorzystać z porady prawnej rozwodowej, która pozwoli podjąć trafną decyzję. Adwokat powinien wziąć pod uwagę całą sytuację małżonków – rodzicielską, majątkową, mieszkaniową, itd. i pomóc w podjęciu optymalnej decyzji.

Jeżeli jedno z małżonków będzie żądało separacji a drugie rozwodu, to sąd orzeknie o rozwodzie.