13 marca 2020

Co wpływa na wysokość alimentów?

W trakcie trwania procedury rozwodowej niezbędne jest rozstrzygnięcie wielu kwestii, w tym również finansowych. Podczas rozprawy ustala się kwestie opieki nad dziećmi, a także związane z tym alimenty. 

Co ciekawe, obowiązek alimentacyjny nie musi kojarzyć się wyłącznie z dziećmi, ponieważ czasem dotyczy on również współmałżonka, który w wyniku rozwodu znalazł się z trudnej sytuacji finansowej lub gdy rozwód łączy się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W praktyce jednak rzadko zdarzają się takie sytuacje.

 

Kwestie alimentów mogą być przedmiotem odrębnej sprawy sądowej np. przed rozwodem, również jeżeli rodzice nie są małżonkami, lub po rozwodzie, gdy chcemy podnieść ich wysokość. Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają pobierane świadczenia, np. 500+, zasiłki rodzinne.

 

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych

Zasadą jest, że wysokość płaconych alimentów zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do ich otrzymywania, a z drugiej od możliwości finansowych i zarobkowych zobowiązanego. Co to jednak oznacza konkretnie i w jaki sposób ustala się kwotę alimentów w praktyce, jeśli mają być one płacone na rzecz dzieci?

 

Przede wszystkim na rozprawie sąd musi ustalić, które potrzeby są usprawiedliwione w przypadku dziecka i jaka jest ich wartość finansowa. Większość z tych potrzeb dotyczy codziennego utrzymania, w tym jedzenia, środków higieny, ubrań i wydatków związanych ze szkołą. Ważne są również wydatki związane z mieszkaniem, takie jak czynsz, opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną. Koszty mieszkaniowe zazwyczaj dzieli się na liczbę osób mieszkających w jednym domu, co pozwala oszacować ich wysokość dotyczącą dziecka.

 

Dodatkowymi, ale równie ważnymi wydatkami mogą być koszty leczenia, w tym szczególnie jeśli dotyczą one chorób przewlekłych.Nie można zapominać również o zapewnieniu dziecku wypoczynku, rozrywek w czasie wolnym oraz rozwoju swoich talentów, na przykład muzycznego, plastycznego czy wielu innych, co przekłada się na konkretne wydatki pieniężne.

 

Wysokość alimentów zależy więc z jednej strony od powyżej wymienionych kosztów, a z drugiej od możliwości osoby zobowiązanej. Warto jednak uściślić, że możliwości finansowe to nie to samo, co aktualnie osiągane dochody. Bierze się w tym przypadku pod uwagę wykształcenie, zdolności i umiejętności danej osoby, a następnie ocenia, jakie zarobki mogłaby ona osiągnąć, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, gdyby należycie się do tego przyłożyła. Takie zapisy prawne chronią przed sytuacjami, w których rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie chce w ogóle pracować albo wybiera pracę znacznie poniżej swoich możliwości. Warto wiedzieć, że sąd, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe, w pewnych sytuacjach nie uwzględnia takich zdarzeń jak zmiana pracy na mniej płatną lub wyzbycie się swojego majątku.

 

Na koniec warto wziąć pod uwagę zasadę równości stopy życiowej, zgodnie z którą dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie jak jego rodzice, nawet wtedy gdy na co dzień razem nie mieszkają. Oczywiście nie chodzi tu o spełnianie wydumanych zachcianek, ale o realizowanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, choć na wyższym poziomie, jeśli wyższy jest status finansowy rodzica zobowiązanego do alimentacji.