SPECJALIZACJA

Adw. Kinga Karsten specjalizuje się przede wszystkim w prawie polskim w zakresie: 

 1. prawa rodzinnego i opiekuńczego 
 2. małżeńskiego prawa kanonicznego
 3. prawa cywilnego


Są sprawy pomiędzy obywatelami polskimi, a także obywateli polskich z obcokrajowcami takie jak: 

 • separacja, rozwód
 • podział majątku 
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • ojcostwo i macierzyństwo
 • uprowadzenie dziecka
 • sprawy spadkowe

oraz

 • pisanie skarg powodowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • prowadzenie procesów przed sądmi biskupimi


 

Kancelaria prowadzi również sprawy z pełnego zakresu:

 1. prawa pracy, np. sprawy o wynagrodzenie, mobbing
 2. prawa administracyjnego, np. legalizacja samowoli budowlanych, postępowanie przed organami władzy samorządowej i sądami administracyjnymi


 

Kancelaria zajmuje się także ochroną danych osobowych (RODO i Dekret KEP) np.:

 • tworzenie i wprowadzanie polityk bezpieczeństwa danych (dla podmiotów powstałcyh na podstawie prawa świeckeigo i podmiotów kościelnych)
 • postępowanie przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

   

Kancelaria obsługuje również podmioty gospodarcze doradzając w np. zakresie:

 • zakładania przedsiębiorstwa
 • spraw o zapłatę

 

 

Kancelaria świadczy także usługi z zakresu legislacji, co obejmuje  w szczególności:  

 • przygotowywanie projektów stautów (np. stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów publicznych i prywatnych)
 • przygotowywanie projektów regulaminów (np. zakładowych, szpitalnych) 
 • przygotowywanie aktów prawa miejscowego (np. uchwał i zarządzeń wydawanych przez organy samorządu terytorialnego)
 • opiniowanie istniejących aktów normatywnych w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem

 

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin prawa w tym prawa kanonicznego oraz z notariuszem i doradcą podatkowym.

home icon
Napisz do mnie
imię i nazwisko* adres e-mail* telefon*
treść wiadomośći*
* pola obowiązkowe