03 sierpnia 2020

Kiedy małżeństwo jest nieważne?

Ludzie wiążą się ze sobą nieformalnie, czy też zawierają ze sobą małżeństwa. Z tych związków przychodzą na świat dzieci. W ten sposób powstają rodziny, które są podstawową komórką każdego społeczeństwa.

Współczesne rodziny są jednak niespójne i nietrwałe. Wzajemne relacje osób je tworzących ulegają osłabieniu, podkreślany jest indywidualizm każdego z jej członków, równocześnie słabnie znaczenie norm obyczajowych i religijnych. Socjologowie i badacze kultury mówią nawet o kryzysie rodziny. W rezultacie coraz więcej małżeństw i rodzin się rozpada.


W taki
ch sytuacjach coraz częściej potrzebna jest pomoc prawnika rodzinnego.

 

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

 

Prawo rodzinne jest jednym z działów prawa cywilnego, które zajmuje się przede wszystkim regulowaniem stosunków wewnątrzrodzinnych np. relacji pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi.

Prawo rodzinne to niezwykle obszerna dziedzina prawa. Reguluje
ono bowiem nie tylko kwestie istnienia lub ustania małżeństwa (rozwody), nie tylko kwestie osobowe (np. ojcostwo, adopcja, czyli przysposobienie dzieci), ale także majątkowe rodziny (np. alimenty).


Jaki jest zakres obowiązków prawnika rodzinnego?


Do
prawnika rodzinnego możemy się zgłosić, jeżeli np.: zamierzamy się rozwieźć, planujemy separację, czy gdy zależy nam na ustaleniu rozdzielności majątkowej lub podzieleniu majątku, względnie myślimy o zawarciu intercyzy przed zawarciem małżeństwa.

 

Pomoc specjalisty z prawa rodzinnego jest niezbędna również w przypadku staraniu się o prawo do opieki nad dzieckiem, ustalenia władzy rodzicielskiej czy też podczas przeprowadzania procesu adopcyjnego (przysposobienia).

 

Można udać się do takiego prawnika także wówczas, gdy zamierzamy sporządzić testament. Prawnik zajmujący się prawem rodzinnym może także pomóc w przypadku spadków, darowizn.

Prawnik rodzinny może uczestniczyć w negocjacjach lub mediacjach pomiędzy małżonkami. Jego pomoc jest szczególnie istotna w konfliktowych sprawach, w których między członkami rodziny nie ma zgodności.


Jak widać, prawnik rodzinny zajmuje się
wieloma zagadnieniami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem rodziny.

 

Z tej racji, że sprawy rodzinne są bardzo trudne i wzbudzają nieraz silnie emocje pomoc takiego specjalisty, który dyskretnie towarzyszyć będzie swoim klientom, w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych, okazuje się nieoceniona.