19 marca 2021

Kiedy i dlaczego warto zawrzeć intercyzę?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami. Oznacza to, że od dnia ślubu cały gromadzony wspólnie majątek, w tym m.in. wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności biznesowej, nieruchomości itd., zaliczany jest do tzw. wspólności majątkowej.

To, co każde z małżonków miało przed ślubem, dalej pozostaje własnością odrębną. Nie zawsze jednak taki podział odpowiada dwojgu małżonkom, którzy wprawdzie chcą ze sobą dzielić życie, ale niekoniecznie finanse. Jeśli małżonkowie chcą zmienić powyżej opisane zasady, to muszą sporządzić tzw. intercyzę.
Dawniej podejście do intercyzy, czyli małżeńskiej umowy majątkowej, było dość sceptyczne. Obecnie coraz więcej par decyduje się na sporządzenie takiego dokumentu. Co ciekawe, intercyza pozwala na znacznie więcej niż tylko rozdzielenie majątku, a jej podpisanie w wielu przypadkach może okazać się korzystne dla obu stron. Wbrew pozorom decyzja o intercyzie wcale nie musi oznaczać braku zaufania do drugiej osoby. Często bywa skutecznym sposobem na uniknięcie ewentualnych konfliktów w przyszłości.

Co może regulować intercyza?

Zwyczajowe określenie „intercyza” odnosi się do dokumentu regulującego ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami. W praktyce jest to po prostu rodzaj umowy, która reguluje obowiązujący między małżonkami ustrój majątkowy.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że intercyza może mieć kilka wariantów. Zawierając ją, można rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Decydując się na intercyzę, warto porozmawiać z adwokatem rodzinnym na temat korzyści każdego z wariantów.
Najpopularniejszą formą jest intercyza polegająca na rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że wszystko, co nabywa każdy z małżonków, trafia do jego majątku osobistego. Każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem samodzielnie. W przypadku, gdy jedna osoba zaciągnie zobowiązanie, druga nie odpowiada za jej długi. Ten rodzaj ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa) jest wybierany, aby zabezpieczyć przyszły majątek małżonków podpisujących intercyzę lub majątek jednego z nich, gdy drugi ma niestabilną sytuację finansową lub gdy występuje znacząca dysproporcja między zarobkami małżonków.
Możliwe jest również jedynie ograniczenie wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że niektóre składniki majątku wspólnego pozostają odrębną własnością małżonków, a inne składniki pozostają wspólne. Małżonkowie mogą rozporządzać samodzielnie wyłącznie wymienionymi w umowie składnikami.
Intercyza może też polegać na rozszerzeniu małżeńskiej wspólności majątkowej na przedmioty, które zgodnie z przepisami należą do majątku odrębnego. Dotyczy to m.in. przedmiotów przypadających małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu, darowizny itd.

Kiedy można zawrzeć intercyzę?

Małżeńska umowa majątkowa może być zawarta przed lub po zawarciu związku małżeńskiego. W pierwszym przypadku wchodzi w życie w dniu ślubu. W drugim przypadku umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Ustrój majątkowy może również zmienić sąd na żądanie jednego z małżonków.