28 lutego 2022

Jak wziąć rozwód?

Niestety, coraz więcej małżeństw rozpada się. Nieraz po krótkim małżeństwie jedno z małżonków lub dwoje decydują się na rozwód. Jest to w wielu przypadkach traumatyczne przeżycie.

 

Czym jest rozwód?

Rozwód to wyrok sądu, który rozwiązuje małżeństwo, czyli sprawia, że węzeł prawny łączący kobietę i mężczyznę, którym było małżeństwo przestaje ich wiązać. Po rozwodzie są w świetle prawa świeckiego wolni i mogą zawrzeć inne związki małżeńskie.

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia rozwodu jest złożenie pozwu rozwodowego. Złożyć go może zarówno żona jak i mąż. Nie można złożyć takiego pozwu wspólnie, choćby nawet małżonkowie zgadzali się, że powinni się rozstać, nie ma bowiem „rozwodu za porozumieniem stron” – o czym będzie w dalszej części tego tekstu.

 

Jak napisać pozew o rozwód?

Jeżeli małżonkowie oboje decydują się na rozwód i mają dość poprawne relacje między sobą, to taki pozew będzie dość prostym pismem. Wystarczy podać dane małżonków i określić żądanie do sądu, czyli to, aby orzekł on rozwód. Trzeba jeszcze uzasadnić to żądanie tym, że nastąpił między małżonkami zupełny rozpad pożycia, czyli, że małżonkowie nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, nie łączy ich więź uczuciowa. Trzeba także wykazać, że ten rozpad jest trwały, czyli że nie ma szans, aby małżonkowie w przyszłości na powrót mogli prowadzić zgodne życie.

Gdy natomiast małżonkowie są mocno skonfliktowani lub gdy jedno z nich zdecydowało się na rozwód, a drugie nie chce rozwodu, to sprawa jest trudna. Napisanie pozwu wówczas wymaga skorzystania z profesjonalnych usług np. adwokata, który specjalizuje się w dziedzinie prawa rodzinnego i ma doświadczenie zawodowe w dobieraniu i formułowaniu argumentów trafiających do sądu.

 

Wina przy rozwodzie

Dodatkowo sprawę komplikować może to, gdy rozpad pożycia nastąpił z winy któregoś małżonka. Za taką winę może być uznana zdrada małżonka, jego alkoholizm, niewypełnianie obowiązków np. pracy i utrzymania rodziny. Wówczas napisanie dobrego pozwu jest szczególnie trudne.

Jak już to zaznaczono powyżej, zawsze o rozwodzie orzeka sąd, a nie sami małżonkowie. Sformułowanie rozwód „za porozumieniem stron” dotyczy sytuacji, w której żadne z małżonków nie chce stwierdzenia przez sąd winy ani swojej, ani drugiej strony za rozpad ich związku małżeńskiego. Na takie zgodne żądanie sąd odstępuje od orzekania o winie przy rozwodzie. Najczęściej wówczas jako powód rozpadu małżeństwa wpisuje się niezgodność charakterów.

Przy rozwodzie, w którym żąda się, aby sąd orzekł o winie współmałżonka do pozwu o rozwód trzeba dołączyć rozmaite dowody tej winy, np. zdjęcia, nagrania, faktury, wyciągi z kont bakowych, orzeczenia lekarskie.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się sądu okręgowego właściwego ze względu na ostanie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich tam jeszcze mieszka. Gdy natomiast oboje wyprowadzili się z tego miejsca, pozew najczęściej trzeba złożyć w sadzie okręgowym miejsca zamieszkania strony pozwanej.